Några tankar om kvalitet

Jag tror att vi är många VA-konsulter och projektörer som ibland känner att vi har svårighet att leverera resultat av hög kvalitet inom utsatt tid. Några kan säkert känna igen sig i den där känslan att,

– Hade jag bara haft lite mer tid så skulle resultatet blivit mycket bättre…

Och visst händer det att beställare sätter en orimlig tidplan och då gäller det som utförare att snabbt flagga för detta. Men när tidsplanen är rimlig och vi ändå inte upplever att vi hinner leverera resultat med tillräcklig kvalitet kanske vi borde stanna upp och fundera över hur det kommer sig?

Jag är inte säker på det alltid handlar om brist på tid. Ibland behöver vi nog ta ett steg tillbaka och betrakta hur vi arbetar. Hur planerar vi vårt arbete, hur bemannar vi våra projekt och hur kommunicerar vi förväntningar på resultatet? Vi kanske kan påverka kvalitén på resultatet på andra sätt än genom fler timmar. Det kanske till och med är lättare än vad vi tror?

Jag har observerat att vi samhällsbyggare och ingenjörer, mig inkluderad, ibland har en benägenhet att fastna i detaljer och vi kan ägna mycket tid till att på egen hand vända och vrida på problem, tankar och idéer. Vi riskerar därför att hamna i tidsnöd trots att intentionen är god och kunskapsnivån hög.

Även de kunnigaste ingenjörerna behöver ibland någon, som genom ett coachande förhållningssätt, lotsar dem framåt och hjälper dem använda sin kompetens och VA-kollektivets medel mer effektivt. Denna någon kan till exempel vara en skicklig projektledare eller en erfaren kvalitetsgranskare.

Hur ska vi då gå tillväga?

För att förhindra att vi hamnar i en situation, där vi under tidspress känner oss tvingade att leverera ett undermåligt uppdragsresultat, ser jag framförallt följande fyra åtgärder:

  1. Kommunicera förväntat resultat noga med beställaren och säkerställ att ni har samma målbild. Har ni inte det är det högst sannolikt att utföraren upplever tidspress då denne inte vet på vilken nivå ribban ska ligga men för säkerhets skull lägger ribban högt, kanske för högt.
  2. Ta in en oberoende granskare tidigt i ditt projekt. Det är lätt att bli hemmablind.
  3. Se till att ha täta och korta avstämningar mellan handläggare och projektledare för att säkerställa att ni är på rätt spår.
  4. Säkerställ att ni har tydliga och kommunicerade rutiner för kvalitetsgranskning samt uppdaterade mallar som lämpar sig för återkommande arbetsmoment.

 

 

Kommentarsfunktionen är avstängd.