Om

Robust VA Sverige AB

Jonas Cronebäck startade Robust VA 2015. Jonas har, förutom flerårig erfarenhet av att leda och utveckla VA-organisationer, en bakgrund från arbete dels med forskning och utveckling inom VA-processteknik, dels projektering och projektledning av stora infrastrukturprojekt.

De tjänster som Robust VA erbjuder bottnar i en helhetssyn när det gäller de utmaningar som VA-branschen står inför. Detta möjliggörs genom den bredd Jonas har med sig från sina tidigare roller och de resultat han har presterat.

Jonas, varför ska jag anlita Robust VA?

– Med min erfarenhet och kunskap kan jag snabbt bilda mig en god uppfattning om en VA-organisations behov och utmaningar och därmed föreslå åtgärder som kan sättas in precis på det ställe de gör mest nytta. Tillsammans med VA-organisationen genomför vi sedan åtgärderna efter en strukturerad, tydlig och finansierad åtgärdsplan. Kundnyttan skall vara långt större än kostnaden för att anlita mina tjänster.

Vilken nytta har kunderna av att köpa dina tjänster?

-Dels kan jag scanna av verksamhetens status och identifiera områden som behöver utvecklas, dels kan jag se över den ekonomiska situationen. Vid behov hjälper jag kunden att skriva fram ett nytt förslag till VA-taxa för att få balans mellan intäkter och kostnader på lång sikt. Nyttan för kunden är att jag täpper till hål där resurser och pengar rinner ut samt att jag hjälper kunden att ta fram en plan för robust utveckling av verksamheten med full ekonomisk täckning och politisk förankring.