Referenser

Urval av referensuppdrag

Norrvatten – Förstudie för omläggning av huvudvattenledning

Markstyrkan – Rådgivning inom VA-juridik, VA-ekonomi och 3D-projektering

Blue Peak AB – Utbildning rörnätsteknik inom ramen för Yh-utbildning, Vatten- och miljötekniker 400 Yh-poäng

Stockholm Vatten – Projektledning VA i exploateringsprojekt, Bromstensstaden

 

Fler referensprojekt och mer detaljerad information kring dessa lämnas på begäran.