Tjänster

Exempel på områden där Robust VA kan stötta er VA-verksamhet:

 • Verksamhetsutveckling och målstyrning
 • Utveckling och dokumentation av arbetsprocesser och rutiner
 • Kvalitetsgranskning/tredjepartsgranskning av VA-handlingar
 • Offentlig upphandling (upphandling inom försörjningssektorn, LUF)
 • Drift-, underhålls- och förnyelseplanering
 • Projektledning
 • Projektering
 • VA-ekonomi, taxa och ABVA
 • Åtgärdsplanering, t.ex. med utgångspunkt från Svenskt Vattens Hållbarhetsindex
 • Mentorskap för enskilda medarbetare
 • Behovsanpassad utbildning